§ 1. - Zm.: rozporządzenie o opłatach konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.6.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1978 r.
§  1.
Taryfa opłat konsularnych, stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1966 r. o opłatach konsularnych (Dz. U. z 1967 r. Nr 2, poz. 7 i z 1974 r. Nr 1, poz. 4), otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.