Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.13.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1919 r.

DEKRET
w sprawie zmiany dekretu z dn. 30 grudnia 1918 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników.

Art.  1.

Postanowienie art. 2 p. c) dekretu z dnia 30 grudnia 1918 r. zmienia się w ten sposób, że nadzór nad wykonaniem opieki sanitarnej podczas przeprowadzania jeńców, uchodźców i robotników przez ziemie polskie należy do Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Minister Zdrowia Publicznego mianuje w odpowiedniej liczbie wedle swego uznania organy wykonawcze sanitarne, które wchodzą w skład personelu Urzędu. Organy te otrzymują polecenia od Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu poleca się Ministerstwu Zdrowia w porozumieniu z Państwowym Urzędem do spraw powrotu jeńców uchodźców i robotników.

Dan w Warszawie, dnia 5 lutego 1919 r.