Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.56.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1954 r.
Art.  2.

Upoważnia się Ministra Finansów do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. Nr 50, poz. 334) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania obwieszczenia i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów i ustępów.