Zm.: dekret o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.11.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 1952 r.

USTAWA
z dnia 15 lutego 1952 r.
o zmianie dekretu o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.

W art. 7 dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 8, poz. 39) wyrazy: "w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie" zastępuje się wyrazami: "w okresie do dnia 31 lipca 1955 r.".

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim zainteresowanym ministrom oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 lutego 1952 r.