Art. 2. - Zm.: art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach... - Dz.U.1927.46.401 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.401

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.
Art.  2.

Przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych (Dz. U. R. P. № 73, poz. 721)-ze zmianami, wprowadzonemi przez niniejsze rozporządzenie-stosuje się analogicznie do samoistnych danin komunalnych.