§ 1. - Zm.: art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej. - Dz.U.1934.52.481 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.52.481

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 1934 r.
§  1.
Punkt 1 § 6 art. 15 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 10 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 566) otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 6 1) Zaświadczenia na prawo przywozu z zagranicy lub wywozu zagranicę towarów zakazanych do przywozu lub wywozu z wyjątkami przytoczonemi niżej w § 7 niniejszego artykułu podlegają osobnej opłacie (§ 1 p. 2b), której wysokość w procentowym stosunku do wartości krajowej towarów objętych pozwoleniem ustala się, jak następuje;

a) od zaświadczeń wydawanych instytucjom o charakterze dobroczynnym - 0,1% w art. kraj. towar.

b) od zaświadczeń na przywóz nasion i owoców oleistych oprócz osobno wymienionych (poz. 24 tar. cel), kopry (poz. 26 tar. cel.), minerałów zawierających bór (poz. 161 p. 2 tar. cel.), tłuszczów zwierzęcych surowych, topionych, tłoczonych, oprócz osobno wymienionych; tłuszczów odpadkowych; tłuszczów kostnych bez względu na zawartość wolnych kwasów tłuszczowych (poz. 215 tar. cel.), wszelkich tłuszczów zestalonych o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 2,5% i wyżej o punkcie krzepnięcia 38 stopni C i wyżej oraz ich kwasów (poz. 222 p. l lit. a tar. cel.), ekstraktów quebrachowych (poz. 424 tar. cel.), fosforytów (poz. 473 p. 3 tar. cel.), skór surowych: suchych, mokro-solonych, sucho-solonych (poz. 492 tar. cel.), wełny pranej i niepranej (poz. 589 p. 1 lit. a i b tar. cel.) - 0,25% w art. kraj. towar.

c) we wszystkich innych wypadkach, oprócz wymienionych pod a) i b) - 1% w art. kraj. towar.