Zm.: § 2, 3 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w monecie złotej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.135.1125

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 21 grudnia 1923 r.
w przedmiocie zmiany §§ 2, 3 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w monecie złotej (Dz. U. R. P. № 8, poz. 954).

Na zasadzie art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51. poz. 314) i w myśl ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) zarządza się co następuje:
§ 2 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 118, poz. 954) otrzymuje następujące brzmienie:

"Cło przypadające od towarów wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia będą urzędy celne przyjmowały w monetach złotych wyszczególnionych w poniższej tabeli według ustanowionej w niej wartości.

Nazwa PaństwaNazwa monety złotejWaga monety w gramachWartość w frankach zł. za jedną sztukę
franków
Francja100frank. wzgl. lirów, lewów,32,26100
Belgiadrachm, lei, dinarów, pezetów
Włochy
Szwajcaria50"16,1350
Bułgaria20"6,4520
Rumunia20"6,4520
Grecja10"3,2310
Serbia10"3,2310
Hiszpanja5"1,615
Niemcy20marek7,9624,70
10"3,9812,35
5"1,996,18
Austro-Węgry20koron6,77521,00
10"3,38710,50
4dukaty13,9647,42
1dukat3,4911,85
8guldenów6,4520,00
4"3,2310,00
Rosja15rubli12,9040,00
10"8,6026,67
7,5"6,4520,00
5"4.3013,34
Wielka Brytania5funt.szterl.(5Soverejgn).39,94126,16
2""2"15,5350,46
1""1"7.9925.23
0,5""0.5"3,9912,62
1Guinea8,3926.45
Stany Zjednoczone20dolarów33.43103,74
Ameryki10"16,7251,87
Północnej5"8,3625,94
2,5"4,1812.87
1"1,675,19
Holandia10guldenów6,7220,99
Dania20koron6,9627,66
Szwecja10"4,4313,83
Morwegja5"2,246,92
Portugalia1corea(10milreis)17,7456,07
0,5"(5"8,3728,04
1/5"(2"3,5511,22
1/10"(1"1,775,61
Turcja500plastrów (5 funt.)36,08111,15
250"18,0455,58
100"7,212223
50"3,6011,12
25"1,805,56"
Paragraf 3 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 118, poz. 954) otrzymuje następujące brzmienie:

"Zwroty należności celnych, przypadające z jakiegokolwiek tytułu oraz resztę wypłacać będą urzędy celne jedynie w walucie polskiej po przerachowaniu przypadających do zwrotu kwot na marki polskie (bilety P. K. K. P.) według wartości franka złotego, obowiązującej w dniu wypłaty, o ile chodzi o resztę względnie w dniu wystawienia asygnat, o ile chodzi o zwroty z jakiegokolwiek innego tytułu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1-go stycznia 1924 r.