Złożenie przez Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.470

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 grudnia 1930 r.
w sprawie złożenia przez Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że dnia 15 września 1930 r., został złożony w Genewie w imieniu Rządu Luksemburskiego dokument ratyfikacyjny protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r., Nr. 106 poz. 838).