Złożenie przez Francję, Jugosławję, Szwajcarję, Austrję, Hiszpanję, Węgry, Rumunję, Czechosłowację i Grecję w sekretarjacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.103.804

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 listopada 1931 r.
w sprawie złożenia przez Francję, Jugosławję, Szwajcarję, Austrję, Hiszpanję, Węgry, Rumunję, Czechosłowację i Grecję w sekretariacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że następujące państwa złożyły dokumenty ratyfikacyjne konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr . 24, poz. 140):
Francjadnia2lipca1927r.
dokument ratyfikacyjny zawiera zastrzeżenia postanowień klauzuli VI protokółu podpisania
Jugosławjadnia7maja1930r.

dokument ratyfikacyjny zawiera zastrzeżenia postanowień klauzuli IV protokółu podpisania

Szwajcarjadnia2lipca1927r.
Austrja"4"""
Hiszpanja"11"""
Węgry"3stycznia1928"
Rumunja"18maja"
Czechosłowacja"17stycznia1929"
Grecja"5lutego1931"