Złożenie przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 17 czerwca 1925 r. dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.87.592

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 października 1938 r.
w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 17 czerwca 1925 r. dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że w dniu 16 sierpnia 1938 r. został złożony w archiwach Rządu Francuskiego w imieniu Rządu Czeskosłowackiego dokument ratyfikacyjny protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr 23, poz. 278), z zastrzeże niem, że powyższy protokół przestanie być ipso facto obowiązujący dla Republiki Czeskosłowackiej w stosunku do każdego państwa, którego siły zbrojne, lub którego sprzymierzeńców siły zbrojne nie stosowałyby się do zakazów ustalonych w tym protokole.