Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1564 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2017 r.
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń;
3) sposób wypełniania blankietów zezwoleń;
4) wzory zezwoleń.