§ 1. - Zezwolenia na zbywanie obiektów pływających żeglugi morskiej i rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.7.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1941 r.
§  1.
Władzą upoważnioną do udzielania zezwoleń na zbywanie objektów pływających żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego jest Minister Przemysłu i Handlu, który działa w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Spraw Wojskowych i za zgodą Prezesa Rady Ministrów.