§ 6. - [Przedłużenie zezwolenia na pracę] - Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1558

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
§  6.  [Przedłużenie zezwolenia na pracę]
1. 
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową wnosi się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej oraz dokumenty wymagane w postępowaniach dotyczących tych wniosków składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób potwierdzający pochodzenie i integralność danych.
3. 
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
4. 
Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
5. 
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
6. 
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
7. 
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
8. 
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.