§ 9. - Zawieranie małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.
§  9.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.