Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.17.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie zatwierdzania statutów zrzeszeń handlowo - przemysłowych o kapitale zmiennym.

Art.  1.

Statuty zrzeszeń handlowo - przemysłowych o kapitale zmiennym zatwierdza Minister Przemysłu i Handlu, według statutów normalnych zatwierdzonych przez Radą Ministrów.

Art.  2.

Przepis art. 1 obowiązuje tylko na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego.

Dan w Warszawie, dnie 8 lutego 1919 r.