§ 4. - Zatwierdzenie normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej obuwia ochronnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.