§ 2. - Zatwierdzenie normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej obuwia ochronnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.
§  2.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno produkować spodów drewnianych do męskiego obuwia ochronnego nie odpowiadających normie wymienionej w § 1.