§ 4. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.35.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1955 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.