§ 4. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.204

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.
§  4.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1)
do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
2)
do prac naukowo-badawczych;
3)
w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 4 - do rusztowin do parowozów i kotłów okrętowych.