§ 4. - Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.
§  4.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1)
w stosunku do normy wymienionej w § 1 lp. 1 - do taśm hektograficznych i kopiowych do maszyn do pisania, do taśm do liczenia oraz do innych taśm specjalnych,
2)
do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki.