Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.777

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 16 grudnia 1920 r.
w przedmiocie zatwierdzenia cennika skór gotowych surowcowych.

Na podstawie art. 2 dekretu w przedmiocie sekwestru skór i garbników (Dz. Praw 1919 r. № 14, poz. 157) ustanawia się następujący cennik na skóry wydawane garbarniom po dn. 20 maja 1920 r.
Za 1 klg.
Rodzaj skór:Mk.Fen.
Skóry surowcowe: ałunowe tłuszczone.
I gat.Skóra wyborowa, dobrze wygarbowana i bez mizdry178-
II gat.Skóra z nieznaczną mizdrą lub niedość garbowana133-
III gat.Skóra z mizdrą i niedość przegarbowana, zawierająca wodą89-
Uwagi: 1) Skóry surowcowe winny być czyste, dobrze oczyszczone z mizdry, dobrze wygarbowane czyli nawskroś tłuszczem przejęte z równym przecięciem, miękkie, a więc niełamiące się po wymoczeniu i wysuszeniu i nie powinny zawierać wilgoci, jednocześnie nadmiaru tłuszczu, wypływającego łatwo na wierzch przy wyciskaniu.

2) Skóry zepsute w garbowaniu i nienadające się do użytku, będą zabierane bez wynagrodzenia.

Cennik powyższy obowiązuje na obszarze b. Kongresówki i Małopolski od dn. 1 grudnia 1920 r. aż do odwołania.