§ 2. - Zastosowanie uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.79.592

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
§  2.
Tryb określony w § 1 stosowany będzie na obszarze powiatów:
a) 1
bracławskiego, dziśnieńskiego, wilejskiego i mołodeczańskiego województwa wileńskiego, przyczem siedzibą pogranicznego delegata Ministra Reform Rolnych (p. a art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.) dla tego pasa pogranicznego jest m. Wilno;
b) 2
wołożyńskiego, stołpeckiego i nieświeskiego województwa nowogródzkiego, przyczem siedzibą pogranicznego delegata Ministra Reform Rolnych dla tego pasa pogranicznego jest m. Grodno;
c) 3
łuninieckiego i stolińskiego województwa poleskiego, przyczem siedzibą pogranicznego delegata Ministra Reform Rolnych dla tego pasa pogranicznego jest m. Brześć n/Bugiem;
d) 4
kostopolskiego, rówieńskiego, zdołbunowskiego, sarneńskiego i krzemienieckiego województwa wołyńskiego, przyczem siedzibą pogranicznego delegata Ministra Reform Rolnych dla tego pasa pogranicznego jest m. Łuck.
1 § 2 lit. a) zmieniona przez obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1929 r. o sprostowaniu omyłki (Dz.U.29.83.623).
2 § 2 lit. b) zmieniona przez obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1929 r. o sprostowaniu omyłki (Dz.U.29.83.623).
3 § 2 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.56.457) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 czerwca 1931 r.
4 § 2 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.56.457) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 czerwca 1931 r.