§ 3. - Zastosowanie stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1924 r.
§  3.
Począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymierza się podatek spadkowy i od darowizn we frankach złotych.

W celu obliczenia podatku ustala się wartość przedmiotów spadkowych lub stanowiących przedmiot darowizny według dotychczasowych przepisów, a mianowicie:

a)
w przypadkach, w których obowiązek podatku zaistniał przed dniem 1 listopada 1923 r. - w markach niemieckich; następnie zaś wartość tę przelicza się na franki złote, dzieląc sumę marek niemieckich - przez liczbę, wyrażającą przeciętną wartość franka złotego w okresie, w którym ustala się szacunek;
b)
w przypadkach, w których obowiązek podatku zaistniał po dniu 31 października 1923 r. - w markach polskich, następnie zaś wartość tę przelicza się na franki złote, dzieląc sumę marek polskich przez liczbę, wyrażającą przeciętną wartość franka złotego w dniu ustalenia szacunku.

W celu potrącenia długów i ciężarów przelicza się je również na franki złote.