Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1958 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 listopada 1958 r.