§ 3. - Zastosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1958 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 listopada 1958 r.