§ 6. - Zasiłki rodzinne na dzieci rolników indywidualnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.40.222 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1989 r.
§  6.
Terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego pomniejsza kwotę wpływów ze składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, przekazywaną do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o kwotę wydatków na zasiłki rodzinne.