§ 3. - Zasiłki rodzinne na dzieci rolników indywidualnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.40.222 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1989 r.
§  3.
Zasiłek rodzinny przyznaje się w wysokości 2.000 zł miesięcznie na jedno dziecko.