Rozdział 1 - Przepisy wstępne. - Zasiłki i pomoc dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.139

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1954 r.

Rozdział  I.

Przepisy wstępne.

Dekret niniejszy normuje zasiłki i pomoc dla:

a)
żołnierzy Wojska Polskiego i ich rodzin w czasie pokoju,
b)
żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego i ich rodzin,
c)
członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i ich rodzin.

Ilekroć dekret niniejszy używa w znaczeniu ogólnym słowa "żołnierz", rozumieć przez to należy żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego oraz członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.

1.
Prawo do zasiłków i pomocy jest niezbywalne.
2.
Zasiłki pobierane na podstawie niniejszego dekretu są wolne od podatków, a podlegają egzekucji jedynie na rzecz ustawowych roszczeń alimentarnych.