Art. 1. - Zasiłki i pomoc dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.139

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1954 r.
Art.  1.

Dekret niniejszy normuje zasiłki i pomoc dla:

a)
żołnierzy Wojska Polskiego i ich rodzin w czasie pokoju,
b)
żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego i ich rodzin,
c)
członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i ich rodzin.