§ 1. - Zasady zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.46.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1952 r.
§  1.
Zasady zawierania umów określone w niniejszym rozporządzeniu stosuje się do nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach artystycznych I i II stopnia, w zakładach szkolenia artystycznego i na zawodowych kursach artystycznych.