§ 10. - Zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.105.486

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2008 r.
§  10. 7
(skreślony).
7 § 10 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.45.282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.