§ 8. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  8.
1.
Przy ustalaniu godzinowej stawki wynagrodzenia przyjmuje się 1/170 część miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Za czas pracy w porze nocnej przysługuje pracownikom dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.