§ 5. - Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1416

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  5.
1.
Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo mogą być organizowane w formie:
1)
Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
2)
Mistrzostw Polski Juniorów,
3)
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych) w sportach zimowych, biegach przełajowych, sportach halowych i sportach letnich,
4)
Wojewódzkich lub Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
2.
W zawodach sportowych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział dzieci i młodzież, będące członkami klubów sportowych.
3.
Udział w finale ogólnopolskim może być poprzedzony eliminacjami.