§ 4. - Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1416

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  4.
1.
Zawody sportowe, o których mowa w § 3, odbywają się zgodnie z regulaminem zawodów ustalonym przez organizatora zawodów.
2.
Organizatorami zawodów sportowych, o których mowa w § 3, mogą być szkoły oraz stowarzyszenia kultury fizycznej statutowo zajmujące się sportem dzieci i młodzieży.