§ 1. - Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1416

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  1.
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży realizowane jest poprzez:
1)
zawody sportowe organizowane dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej,
2)
zawody sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.