Art. 5. - [Elementy postanowienia o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa] - Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.396 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2021 r.
Art.  5.  [Elementy postanowienia o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa]
1. 
W postanowieniu o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa określa się:
1)
jednostki wojskowe, ich nazwy, liczebność oraz czas, przez jaki będą pozostawać poza granicami państwa;
2)
cel skierowania jednostek wojskowych, zakres ich zadań oraz obszar działania;
3)
system kierowania i dowodzenia jednostkami wojskowymi oraz organ organizacji międzynarodowej, któremu jednostki zostaną podporządkowane na czas operacji;
4)
organy administracji rządowej odpowiedzialne za współpracę z kierowniczymi organami właściwej organizacji międzynarodowej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa;
5)
uzbrojenie i sprzęt wojskowy;
6)
trasy i czas przemieszczania się jednostek wojskowych w przypadku tranzytu.
2. 
W przypadku konieczności przedłużenia lub skrócenia okresu użycia jednostek wojskowych poza granicami państwa, przepisy art. 3 lub art. 4 stosuje się odpowiednio.