§ 4. - Zasady uznawania rzemieślników za świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa oraz określenie działalności rzemieślników zrównanej z działalnością usługową w zakresie uprawnień rentowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.26.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1965 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1965 r.