Rozdział 2 - Tryb wysuwania kandydatury docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na tym samym wydziale, uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. - Zasady i tryb wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.58.350

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1959 r.

Rozdział  2.

Tryb wysuwania kandydatury docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na tym samym wydziale, uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

§  7.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora istnieją warunki do powołania zatrudnionego na tym wydziale docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego, wysunięcie kandydatury i przeprowadzenie postępowania ankietowego odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w §§ 1-6, z tym że pytanie ankietowe dotyczy jednej określonej osoby docenta etatowego i ma na celu zebranie opinii, czy docent ten może być powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.