§ 8. - Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.21.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1965 r.
§  8.
Państwowa jednostka handlowa może uwarunkować udzielenie zamówienia jednostce gospodarki nie uspołecznionej od złożenia przez tę jednostkę odpowiedniego zabezpieczenia. Formę i wysokość zabezpieczenia ustala państwowa jednostka handlowa.