Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  7.

Likwidator ogłasza w Monitorze Polskim o ustanowieniu i odwołaniu pełnomocników likwidatora i ich zastępców.