Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  3.
1. W czasie likwidacji instytucje kredytu długoterminowego zachowują osobowość prawną.
2. Likwidację prowadzi się pod nazwą instytucji kredytu długoterminowego z dodatkiem "w likwidacji".