§ 9. - Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.
§  9. 
Dystrybutor, wykazując się należytą starannością, przed udostępnieniem SEE upewnia się, że SEE spełnia wymagania określone w § 7 i § 8.