§ 3. - Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2020.184 - OpenLEX

§ 3. - Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.184

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2020 r.
§  3. 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.