§ 1. - Zarządzenie wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.39.308

Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1988 r.
§  1.
1.
Zarządza się wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie, woj. tarnobrzeskie, w obrębie mandatu, do którego na zarejestrowanej liście wyborczej kandydowali Julian Borcz i Jan Koluch - w związku z unieważnieniem wyborów w tej części przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 25 października 1988 r. nr COw 29/88.
2.
Nowe postępowanie wyborcze rozpoczyna się od powołania obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Bielinach dla przeprowadzenia głosowania w obwodzie głosowania nr 6 na kandydatów z zarejestrowanej listy wyborczej w okręgu wyborczym nr 8 - do mandatu, o którym mowa w ust. 1.