Zarządzenie wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.39.308

Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1988 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 17 listopada 1988 r.
w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Dz. U. z 1988 r. Nr 7, poz. 55) Rada Państwa postanawia:
1.
Zarządza się wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru radnych Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie, woj. tarnobrzeskie, w obrębie mandatu, do którego na zarejestrowanej liście wyborczej kandydowali Julian Borcz i Jan Koluch - w związku z unieważnieniem wyborów w tej części przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 25 października 1988 r. nr COw 29/88.
2.
Nowe postępowanie wyborcze rozpoczyna się od powołania obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Bielinach dla przeprowadzenia głosowania w obwodzie głosowania nr 6 na kandydatów z zarejestrowanej listy wyborczej w okręgu wyborczym nr 8 - do mandatu, o którym mowa w ust. 1.
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 11 grudnia 1988 r.
Dni, w których upływają terminy dokonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, których ponowne przeprowadzenie jest niezbędne, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczejTreść czynności
do 28 listopada- podanie do wiadomości wyborców daty zarządzonych

wyborów ponownych

do 28 listopada- podanie do wiadomości wyborców granic okręgu

wyborczego nr 8, liczby radnych wybieranych

ponownie w tym okręgu oraz siedzib wojewódzkiej,

miasta i gminy oraz obwodowej komisji wyborczej

nr 6

do 28 listopada- powołanie obwodowej komisji wyborczej nr 6 w

Bielinach

do 1 grudnia- ogłoszenie danych o kandydatach wybieranych w

wyborach ponownych