Zarządzenie podpisane dnia 15 czerwca 1922 r. w Opolu pomiędzy Rządami Polskim i Niemieckim z jednej strony a Rządzącą i... - Dz.U.1922.88.794 - OpenLEX

Zarządzenie podpisane dnia 15 czerwca 1922 r. w Opolu pomiędzy Rządami Polskim i Niemieckim z jednej strony a Rządzącą i Plebiscytową Komisją Międzysojuszniczą Górnego Śląska z drugiej, dotyczące sądów, ustanowionych przez tę Komisję.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.88.794

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 1922 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 września 1922 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w dniu 7 lipca 1922 r. w Opolu dokonana została wymiana dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących podpisanych w Opolu dn. 15 czerwca 1922 iv przez Rząd Polski i Rząd Niemiecki z jednej strony i przez Rządzącą i Plebiscytową Komisją Międzysojuszniczą Górnego Śląska z drugiej - Zarządzeń, ustanowionych przez powyższą Komisję.

W tymże dniu 7 lipca 1922 r. wspomniane zarządzania uzyskały moc obowiązującą i sporządzony został w jednym egzemplarzu odnośny protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, który złożono w archiwach Rządzącej i Plebiscytowej Komisji Międzysojuszniczej Górnego Śląska.