Art. 12a. - Zarządzanie kryzysowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.122 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2023 r.
Art.  12a. 

(uchylony).