Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.82.447

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie zarządu stadnin państwowych.

Art.  1.

Ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1919 r. (Dz. Ustaw Rz. P. № 67, poz. 411) nazwa "Urząd Stadnin Państwowych" zostaje zmieniona na "Zarząd Stadnin Państwowych".

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Warszawa, dnia 16 września 1919 r.