Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.67.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie organizacji Zarządu Stadnin Państwowych. 1

Art.  1. 2

Tworzy się Zarząd Stadnin Państwowych, podległy Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  2.

Do zakresu działania Zarządu Stadnin Państwowych należy prowadzenie państwowych stadnin koni, depot ogierów oraz wychowalni źrebiąt dla celów ogólnego podniesienia hodowli koni w Państwie dla potrzeb rolniczych i wojskowych.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 1919 r.

1 Tytuł zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 16 września 1919 r. (Dz.U.19.82.447) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 października 1919 r.
2 Art. 1 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 3 października 1919 r. w przedmiocie Zarządu Stadnin Państwowych (M.P.19.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 1919 r.