Art. 53. - [Niewykonanie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2023 r.
Art.  53.  [Niewykonanie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii]

Kto nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, wydanej na podstawie art. 47, podlega karze grzywny.